Ontwormen bij Honden

Wormen bij honden

Zoals veel hondeneigenaren weten, zijn wormen een potentiële bedreiging voor de gezondheid van hun huisdier. Wormen hebben niet alleen gevolgen voor de hond, maar vormen ook een gezondheidsrisico voor onszelf. Het is dus belangrijk dit goed in de gaten te houden. De wormen leven in het lichaam van het dier en voeden zich met voedingsstoffen die eigenlijk voor de hond bestemd zijn. Maar dit is niet de enige reden dat ze ongewenst zijn, ze kunnen ook schade toebrengen aan het lichaam van het dier. Om de hond gezond te houden, is het belangrijk om een ernstige wormbesmetting te voorkomen en zo adequaat mogelijk te behandelen.

Bestrijding van wormen

Een gezonde hond, met met een goede weerstand en gezonde darmen is redelijk goed in staat om zelf om te gaan met een wormbesmetting. Er bestaat dan wel altijd het risico dat de wormen toch de overhand krijgen en hierdoor de gezondheid van de hond aantasten. Om in de gaten te houden hoe het staat met de besmettingsgraad is het te adviseren om een aantal keer per jaar de ontlasting te laten onderzoeken. Voor alle soorten darmwormen is een besmetting definitief vast te stellen d.m.v. microscopisch ontlastingsonderzoek.Het is belangrijk om te zorgen dat de wormen niet de overhand krijgen. Hoe pak je dat aan? Kies je voor een chemisch wormmiddel of kies je voor een oplossing uit de natuur.

Chemisch ontwormen

Veel gangbare ontwormmiddelen zijn van chemische samenstelling en daardoor een belasting voor het lichaam van het dier en voor het milieu waarin het later terecht komt. De chemische componenten doden de wormen, maar kunnen bij de honden ongewenste bijwerkingen geven zoals diarree, braken, kwijlen, jeuk, huidirritaties, etc. 

Natuurlijke ontwormen

Naast de gangbare chemische ontwormmiddelen zijn ervan oudsher ook planten en kruiden die hun nut hebben bewezen in de bestrijding van wormen en in het gezond houden van de darmen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bijvoet, walnoot, salie, knoflook en wilde wortel. Deze oplossing uit de natuur helpen de darmen gezond te houden, maar ze zorgen er ook voor dat het darmmilieu niet aantrekkelijk is voor de wormen om zich te vestigen. Mochten er al wormen aanwezig zijn, dan zorgen de verschillende plantaardige producten ervoor dat wormen verdreven worden. De Worm-Formule van AniForte bestaat uit een combinatie van deze natuurlijke wormmiddelen en zorgt ervoor dat er een worm-onvriendelijk darmmileu ontstaat voor alle darmwormen en hun eieren. Onze producten zijn met hun natuurlijke ingrediënten een milde oplossing.

Wat is dit? Vink "Onthoud mij" om uw winkelwagen op deze computer te raadplegen, ook als u niet ingelogd bent.