Vogelsoort - Merel


Merel (Turdus merula)

Amsel (Turdus merula)
Foto: © 
www.birdphoto.nl
De Merel is in Europa een van de meest voorkomende vogels uit de lijsterfamilie en het is ook een van de bekendste vogelsoorten.
De veren van het mannetje zijn voornamelijk zwart (met hier en daar een grijze of bronskleurige veer) en de snavel is, net als de ring rond de ogen, helder oranje. 
De vrouwtjes van de Merels zijn eerder bruin met een iets lichtere borst.

De Jonge Merels lijken op de vrouwtjes, maar zijn iets lichter gekleurd en hebben een wat donziger verenkleed.

Algemene Informatie:
Taxonomische indeling:

• Klasse: Vogels (Aves)
• Orde: Zangvogels (Passeriformes)
• Familie: Lijsters (Turdidae)
• Geslacht: Echte Lijsters (Turdus)

Gegevens:

• Lengteca. 24 - 25 cm
• Spanwijdteca. 34 - 39 cm
• Gewichtca. 110 Gram
• Levensverwachting: ca. 3.6 Jaar

Nest:

• NestHalfhole
• Broedtijdmaart - juli
• Duur13 dagen
• Aantal eieren: 3 - 5 / legsel
• Aantal legsels: 2 - 4 per Jaar

Rode lijst:

Nee

(Geldt als niet in gevaar)


Status/ Natuurlijke voeding:

Status
Jaarvogel (Standvogel).
Van oorsprong was de Merel een vogel van de bossen. Hier vindt je ze nog steeds, maar sinds 150 jaar trekt de Merel via parken en tuinen richting het stadscentrum.
Merels wonen in bomen en stuiken en dan het liefst in groene buitenwijken of in bossen met veel begroeiing onder de bomen.


Voeding (in de natuur)

Merels lusten van alles maar hebben altijd een bepaalde hoeveelheid dierlijk voedsel nodig. Het dierlijke voedsel kan bestaan uit o.a. regenwormen, kevers, slakken, duizendpoten, spinnen en andere insecten.
Zelfs kleine gewervelde dieren zoals hagedissen, amfibieën, muizen en in uitzonderlijke gevallen zelfs kleine slangen kunnen het slachtoffer worden van merels. Als ze deze voedingsbronnen niet kunnen vinden, zijn bessen en fruit een goed alternatief.Merelvrouwtje in zonsopgang
Foto: © www.birdphoto.nl
Populatie / Vijanden:
Het Merelmannetje geniet van een goed gevulde grondvoedertafel
Populatie
Het aantal broedparen was rond 2015 tussen de 650.000 en 1.100.000 stuks. De populatie Merels is alleen sinds die tijd hard achteruit gegaan. Het lijkt erop dat het usutuvirus hier de oorzaak van is. Dit virus is dodelijk voor Merels. Voor de uitbraak van het virus waren er gemiddeld 2,5 Merels per tuin te vinden in Nederland. In 2018 was deze hoeveelheid al teruggelopen naar 1,5 Merel per tuin.

Natuurlijke vijanden
De belangrijkste vijand van volwassen merels zijn sperwer, havik, buizerd, rode wouw en bosuil.
Andere vijanden zijn: Valken, Ransuil, Oehoe en Katten.

Vijanden voor de jonge vogels in het nest:
Wezel, Eekhoorn, Kraaien.

Hoe kan je de Merel helpen?
De Merel maakt dankbaar gebruik van je hulp.
Plaats voedersystemen, nestkasten en waterschalen in de tuien en geniet van deze buitengewone vroege vogels.

Voeding (Voorkeur):

• Fruit
• Strooivoer
Gehakte Pinda\s
• Meelwormen

Geschikte voedersystemen:

• Voedertafel
• Voederschalen en open Voederhuisjes
• Voedersilo's met opvangschalen
• Raamvoedersystemen

Geschikte Nesthulp:

Merels zijn Halfholebroeders en hebben de voorkeur voor open Nestkasten, toch maken ze slechts af en toe gebruik van Nesthulp.
In de natuur vind je de nesten van Merels meestal in hagen, struiken, bomen, maar soms ook op merkwaardigere plaatsen zoals in de motor van een geparkeerde auto, bewegende kranen of reclamezuilen.

Waterschalen:

Net als mensen hebben vogels ook water nodig om te overleven.
Pure insecteneters halen hun vocht uit het voer, maar moeten dan nog 1 - 2 keer per dag drinken, terwijl zadeneters vaker naar de drinkplaats komen. Hun behoefte aan vocht is groter, doordat de voeding minder vocht bevat.